31.03.2023


Образец на споразумение, сългасно чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните . 59.00 KB
Образец на проект за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, съгласно чл. 72в, ал.4 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните. 46.50 KB
Образец на заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните. 103.50 KB
Образец на приложение към разпределение на масиви за ползване на земеделски земи, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните . 23.00 KB
Образец на декларация по чл.69 от ППЗСПЗЗ, одобрен със заповед № РД 46-216 от 22.5.2013 г. на министъра на земеделието и храните. 71.00 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните №РД46-216 от 22.05.2013г., с която са одобрени образци на: декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ, заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ, споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ, проект на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи по чл.72в от ППЗСПЗЗ. Указания за попълване. 8.10 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5