31.03.2023


Протокол по чл.37и от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Софийска област 131.50 KB
З А П О В Е Д №РД-12-Р-124/30.08. 2018г. с.Зимевица 89.00 KB
Предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ ОСЗ Сливница 26.50 KB
предварителни регистри на имотите по чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ община Драгоман 74.37 KB
предварителни регистри на имотите по чл.72,ал.2 от ППЗСПЗЗ община Божурище 23.00 KB
График за комисиите по чл. 37в от ЗСПЗЗ за създаване на доброволни споразумения за ползването на земедеските земи за стопанската 2018-2019 година. 27.17 KB
Заповед № РД 46-395/08.08.2018 г. на министъра на земеделието. 653.55 KB
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София област по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година за община Своге. 2.01 MB
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София област по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година за община Костинброд. 758.96 KB
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" София област по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година за община Годеч. 1.06 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »