23.06.2024


Всички новини

25.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ !ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" – СОФИЯ-ГРАД, УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ОТ „НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО“, ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБРАБОТВАЩИ 5 ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕКАРА СЪС ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, ЕЖЕГОДНО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

ДО 30 СЕПТЕМВРИ

ЗА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА, ТВЪРДА ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, РЪЖ, ОВЕС, ТРИТИКАЛЕ И РАПИЦА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО 30 НОЕМВРИ

ЗА ЦАРЕВИЦА, СОЯ, СЛЪНЧОГЛЕД - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗА ОРИЗОВА АРПА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СА НАЛИЧНИ НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ-ГРАД В СЕКЦИЯ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ – НАРЕДБИ

 

ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 63А ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Приложение № 3 от нар. 23 !!!

 

Приложение № 5 от нар. 23 !!!Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg