08.12.2021


Новини

Всички новини

22.10.2021 г.

Областна Дирекция „Земеделие” – София-град открива процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия)



Областна Дирекция „Земеделие” – София-град открива процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП „пасища, мери“ и „ливади“ само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една стопанска година - 2021/2022.

     Търгът ще се проведе на 25 ноември 2021г. от 10.00 часа в сградата на ОД”Земеделие” – София-град – бул.”Витоша” № 148, бл.69.

      Срок за получаване и подаване на тръжна документация: от

23 октомври 2021 г. до 22 ноември 2021 г. вкл. в ОД ”Земеделие” – София- град, бул.Витоша” № 148, бл . 69; тел. 952 03 92, 952 58 87.

 

Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София-град!




Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark








                                  



Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg