08.12.2021


Новини

Всички новини

06.10.2021 г.

ВАЖНО! От 5 до 31 октомври 2021 г. фермерите доказват реализираното мляко и животни!От 5 до 31 октомври 2021 г. включително, животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2021 г., трябва да докажат реализация на мляко и млечните продукти, които са произвели. В този период фермерите трябва да докажат и реализираните на пазара животни.

I.Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2020 г. до 30.09.2021 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми:
1.Схема за обвързано подпомагане на млечни крави - СМлК
2.Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - ЕЖСК (мляко)
3.Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация)
4.Схема за обвързано подпомагане за биволи – Биволи.
Бенефициерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

II.Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми:
1.    Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
2.    Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
3.    Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). В зависимост от това къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.
Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция от интернет страницата на ДФ „Земеделие”. Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване.
Попълненият опис по образец се подава на електронен носител в Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ – адрес за Столична община: ул. „Гусла“ № 3.

Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си.Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark
                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg