новини
Всички новини

25.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ !ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" – СОФИЯ-ГРАД, УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 14 ОТ „НАРЕДБА № 23 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПАЗАРА НА ЗЪРНО“, ВСИЧКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ОБРАБОТВАЩИ 5 ИЛИ ПОВЕЧЕ ДЕКАРА СЪС ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ, ЕЖЕГОДНО ПОДАВАТ ДЕКЛАРАЦИЯ, КАКТО СЛЕДВА:

ДО 30 СЕПТЕМВРИ

ЗА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА, ТВЪРДА ПШЕНИЦА, ЕЧЕМИК, РЪЖ, ОВЕС, ТРИТИКАЛЕ И РАПИЦА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ДО 30 НОЕМВРИ

ЗА ЦАРЕВИЦА, СОЯ, СЛЪНЧОГЛЕД - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ЗА ОРИЗОВА АРПА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ В ОБЛАСТНИТЕ ДИРЕКЦИИ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПЛОЩИТЕ

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СЕ ПОДАВАТ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ ИЛИ ПО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

ДЕКЛАРАЦИИТЕ СА НАЛИЧНИ НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ-ГРАД В СЕКЦИЯ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ – НАРЕДБИ

 

ПРИ НЕПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ИЛИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА НЕВЕРНИ ДАННИ СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 63А ОТ ЗАКОНА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОДУКТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Приложение № 3 от нар. 23 !!!

 

Приложение № 5 от нар. 23 !!!Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


31.05.2024г. Презентации от информационна кампания по Директни плащания 2024г., реализирана в периода 13-22 май 2024 г. 24.79 MB
29.02.2024г. Списък със свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за одобряване по чл. 37и, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2024/2025 година, на територията на Област София - град 117.59 KB
25.01.2024г. Доклад за средното годишно рентно плащане за землищата в област София-град за стопанската 2024/2025 год. 83.05 KB
08.11.2023г. Протокол от проведения на 07.11.2023г. търг с тайно наддаване /първа тръжна сесия/ по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем на земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) с НТП „пасища, мери и ливади“. 83.43 KB
04.08.2023г. Заповеди за определяне на комисии по чл. 37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно сключване на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2023/2024 година 209.93 KB
01.08.2023г. Обявление за изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване 57.76 KB
01.08.2023г. Протокол от проведения на 01.08.2023г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанска година - 2023/2024 със срок от една година. 138.71 KB
23.06.2023г. Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София-град, относно пожароопасен сезон за 2023 г. във всички земеделски територии в област София град, считано от 26.06.2023 г. до 31.10.2023 г. 768.66 KB
23.06.2023г. Областна Дирекция „Земеделие”- София-град открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанска година - 2023/2024 със срок от една година. 170.53 KB
05.05.2023г. Заповед № РД 09-490/03.05.2023 г. на министъра на земеделието, с която се определя начална дата на прием на заявления за плащане по мярка 10 и мярка 11 138.45 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg