новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮЛИ 2019 г. 183.00 KB
П Р О Т О К О Л от 05.07.2019 г. за проведен Областен консултативен съвет по животновъдство 19.18 KB
Разпределение ДПФ П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд за стопанската 2019-2020 год. на територията на област Смолян изготвен съгласно чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и чл.100, ал.8 от ППЗСПЗЗ. Протокола е публикуван на 03.07.2019 г. 280.50 KB
Стартира ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели 341.99 KB
Търг ДПФ /Наем или Аренда/ Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земи от държавния поземлен фонд в област Смолян за стопанската 2019 – 2020 г. за ниви. Заповедта на директора за откриване на тръжната процедура е публикувана във вестник "Отзвук" брой 26 на 28.06.2019 г. Процедура е публикувана на 28.06.2019 г. 164.07 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 05 от 13 юни 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 177.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец ЮНИ 2019 г 177.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 04 от 25 април 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 161.50 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец МАЙ 2019 г 182.50 KB
Необходим и документи за комплектована на преписка за промяна на предназначението на земеделека земя за неземеделски нужди от физически и юридически лицата, площадки до 50 дка, имоти над пета категория, иеполивиа земеделека земя. 528.36 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 03 от 9 април 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 169.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно. Образец към чл.58о,ал.3 от ЗПООПЗПЕС 335.67 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания - Кампания 2019 616.02 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АПРИЛ 2019 г 187.00 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 02 от 7 Март 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 166.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа