новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Пробно преброяване 2019 г. Провеждане на пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 г. в област Смолян - Писмо на Министъра на земеделието, храните и горите до земеделските стопани от с. Равнината, общ. Рудозем и от гр. Смолян, общ. Смолян. 377.41 KB
Теренни проверки 2019 ИНДИКАТИВНИ ГРАФИЦИ за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на област Смолян. ( Графиците са индикативни и подлежат на промяна) Теренни проверки могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани, в случаи, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт със земеделския стопанин или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график Дата на публикуване-19.08.2019 г. 174.50 KB
Теренни проверки 2019 Списък на физически блокове на територията на област Смолян попадащи в обхвата за извършване на специализирани теренни проверки през 2019 година. 32.35 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец СЕПТЕМВРИ 2019 г. 91.00 KB
КТИ Г Р А Ф И К за техническите прегледи по населени места, съгласно ЗРКЗГТ, които ще бъдат извършвани на територията на област Смолян през месец АВГУСТ 2019 г. 92.50 KB
Схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” – кампания 2019 121.81 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 07 от 19 Август 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 163.50 KB
Важно Информация за биологичните оператори и подизпълнители 14.04 KB
Прессъобщение: „Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2019 г.“ 17.46 KB
Заповед № РД 09-790 от 06.08.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализирани теренни проверки на физически блокове за кампания 2019 г. 1.27 MB
Важно Африканска чума по свинете 1. информация за заболяването; 2. мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните. 86.98 KB
Покана за избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения. Дата на публикуване-25.07.2019 179.50 KB
КЗ Р Е Ш Е Н И Е № 06 от 19 юли 2019 година на КОМИСИЯТА по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 171.00 KB
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.07.2019 г. от 13.00 ч. в 115 залата на Областна администрация гр. Смолян ще се проведе първото заседание на Областния консултативен съвет по плодове и зеленчуци - Смолян. 36.54 KB
ИНФОРМАЦИЯ за АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС) 21.55 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа