новини
 • 11.03.2022 г.
  „Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2021 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2022 г.
  прочети >>
 • 16.12.2021 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г.
  прочети >>
 • 10.08.2021 г.
  Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Класиране Старши експерт ОСЗ Никола Козлево 65.92 KB
Класиране Главен експерт-РЗС ОДЗ Шумен 65.92 KB
Класиране Главен експерт-ДПФ ОДЗ Шумен 65.84 KB
Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 85.06 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 84.24 KB
Списък на физически блокове за теренни проверки в ОДЗ-Шумен 49.09 KB
Заповед РД 09-655/17.08.2020г. на министъра на земеделието, храните и горите за организиране извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове в ОДЗ 743.78 KB
Списък_старши експерт ОСЗ Никола Козлево 87.00 KB
Списък старши експерт ОСЗ Шумен 88.00 KB
Списък_главен експерт ДПФ 86.00 KB
Списък_главен експерт РЗС 86.00 KB
Заповед РД 46-223/10.08.2020 за допълнение на Приложение 1 към Заповед РД 46-87/26.02.2020 на министъра на земеделието, храните и горите с имоти от ДПФ 180.07 KB
ДФЗ изготви индикативен график с плащанията, до края на годината стопаните получават 1,7 млрд. лв. 91.00 KB
Извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 31.07.2020 г. 65.50 KB
Извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 31.07.2020 г. 77.00 KB
 1. «
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане