новини
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 14.02.2023 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и за оглед на имот/и за ФЛ 16.67 KB
Свободни имоти с НТП "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за стопанската 2020/2021 50.09 KB
Заповед за търг втора тръжна сесия 2020-2021 95.00 KB
Заявление юридически лица за участие в търг 2020-2021 24.39 KB
Заявление физически лица за участие в търг 2020-2021 22.30 KB
Свободни площи за трайни насаждения 46.50 KB
Свободни площи за едногодишни полски култури 211.50 KB
Имоти от ДПФ предложени на търг за отглеждане на едногодишни полски култури 41.00 KB
Договор за наем на земи от ДПФ-отглеждане на съществуващи трайни насаждения 33.45 KB
Договор за наем на земи от ДПФ-едногодишни полски култури 30.55 KB
Договор за едногодишно ползване под наем на земи от ДПФ-за отглеждане на едногодишни полски култури 30.87 KB
Договор за аренда-едногодишни полски култури 31.93 KB
Договор за аренда-съществуващи трайни насаждения 31.95 KB
Договор за аренда-създаване на трайни насаждения 33.31 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и за юридически лица 16.98 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане