новини
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 14.02.2023 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 • 05.12.2022 г.
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Конкурс за длъжността младши експерт в Общинска служба по земеделие – Венец 90.50 KB
Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и чл.58, ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ДЕКЕМВРИ 2020 г. и ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2020 г. - обявено на 23.12.2020 год. 67.00 KB
Приложение-отчет за извършените ведомствени разходи относно COVID-19 към 30.11.2020 г. 65.50 KB
Обяснителна записка за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 30.11.2020 г. 78.00 KB
Заповед класиране търг съседи 12а Изгрев - ПИ 32562.48.647 81.09 KB
Уведомление във връзка със сроковете по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 26.11.2020 г. 67.00 KB
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ! В предвид на усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространение на вируса COVID – 19, ПРИКАНВАМЕ всички наши потребители на административни услуги да се възползват от възможността да заявят необходимата услуга на посочените електронни пощи и телефони за връзка в секция „Структура“ на страницата на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Шумен. Ако характера на необходимата ви услуга не предполага спешност, моля да отложите посещението на офисите ни. БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ И РАЗБИРАНЕ! 12.53 KB
Указания-пролетници във връзка със сроковете по чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 16.11.2020 г. 68.00 KB
Уведомление във връзка със сроковете по чл.58 о, ал.2 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 16.11.2020 г. 67.00 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки 109.48 KB
П Р О Т О К О Л № 2 от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-12-01-290-4/07.10.2020 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Шумен 85.00 KB
П Р О Т О К О Л № 1 от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № РД-12-01-290-4/07.10.2020 год. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Шумен 106.50 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки 317.04 KB
Приложение-Отчет за извършените разходи Ковид-19 за м.септември 65.50 KB
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА Относно: Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 съгласно писмо № 91-00-125/04.05.2020 г. на министъра на финансите към 30.09.2020 г. 77.00 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане