24.03.2023


Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 29.09.2022г. 193.59 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 29.09.2022г. 370.51 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 29.09.2022г. 470.69 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 29.09.2022г. 197.32 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с.Мененкьово, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година.Публикувана на 29.09.2022г. 436.59 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с.Момина клисура, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 29.09.2022г. 239.31 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с.Сестримо, община Белово, област Пазарджик за стопанската 2022/2023 година. Публикувана на 29.09.2022г. 291.79 KB
Обява за изготвени регистри и карти на ползване във връзка с чл.74, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ, за служебни разпределения в ТН за землищата на общините Септември, Белово и Лесичово. 39.50 KB
Заповед за отстраняване на фактическа грешка в заповед РД-07-81/05.08.2022г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбравите, община Белово за стопанската 2022/2023 година 81.73 KB
Заповед за отстраняване на фактическа грешка в заповед РД-07-79/05.08.2022г. за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Мененкьово, община Белово за стопанската 2022/2023 година 81.66 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------    

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване