20.06.2024

З А П О В Е Д № РД-04-224/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Страцин, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 162.00 KB
З А П О В Е Д № РД-04-223/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на гр.Поморие, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 7.52 MB
З А П О В Е Д № РД-04-222/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Медово, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.00 MB
З А П О В Е Д № РД-04-221/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Косовец, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 616.50 KB
З А П О В Е Д № РД-04-220/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Козичино, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.23 MB
З А П О В Е Д № РД-04-219/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Каблешково, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 7.13 MB
З А П О В Е Д № РД-04-218/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Белодол, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.19 MB
З А П О В Е Д № РД-04-217/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Гълъбец, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.07 MB
З А П О В Е Д № РД-04-216/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Горица, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 2.58 MB
З А П О В Е Д № РД-04-215/02.10.2023г. гр.Бургас по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за землището на с.Порой, община Поморие, област Бургас-публикувана на 09.10.2023г. 1.32 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации