новини
 • 10.05.2024 г.
  МЗХ стартира национална информационна кампания за директни плащания 2024
  прочети >>
 • 26.04.2024 г.
  Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.
  прочети >>
 • 01.04.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове” и слой „Постоянно затревени площи“ за кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


важно ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОЛЕТНОТО ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 3.62 MB
актуално Заповед РД-12-2178-174/11.11.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.42 от 13.11.2014 г. / 137.50 KB
актуално Списък на Физическите блокове, които ще се проверяват на терен в периода от 12 август до 20 октомври 2014 г. с цел актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели 229.00 KB
актуално Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "син език" 123.50 KB
ново Информация за подаване на възражения във връзка с новосъздадения слой "Постоянно затревени площи" 2.47 MB
актуално Заповед РД-12-1731-138 от 27.08.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.31 от 28.08.2014г. / 157.00 KB
ново Списък на имотите от област Ямбол, попадащи в новосъздадения слой "Постоянно затревени площи" 3.06 MB
ново Заповед N РД 46-287 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2014 г. 721.84 KB
актуално Списък на свободните пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Ямбол за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014-2015 г., определни със Заповед N РД 46-248/27.02.2015 г. на Министъра на земеделието и храните 58.50 KB
актуално Заповед № РД-12-1731-192/30.12.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 06.10.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Безмер, с.Гълъбинци и с.Челник от общ.."Тунджа", с.Пчела и с.Борисово от общ.Елхово, с.Лозенец от общ.Стралджа. 122.00 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863








Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 






























___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги