новини
 • 02.11.2023 г.
  МЗХ организира информационни кампании за биологично производство
  прочети >>
 • 02.08.2023 г.
  На 28 август стартира прием на заявления за подпомагане по държавна помощ за газьола
  прочети >>
 • 31.07.2023 г.
  Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Условия за сключване, изменение и прекратяване на договор за наем за повече от 1 година 72.50 KB
Условия и ред за вписване в Лозарския регистър, администриран от Изпълнителната агенция по лозята и виното, съгласно закона за виното и спиртните напитки 175.49 KB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания за кампания 2018 година 759.41 KB
Банкова сметка на ОД „Земеделие” Ямбол за плащане на дължимите суми за ползване на имоти по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, т.н. /бели петна/ по създадени масиви за ползване 20.50 KB
Заповед РД 46-111/27.02.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 119.00 KB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 75.50 KB
Образци на декларации за зърно с указания за попълване 45.34 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2017-2018 година 345.00 KB
Покана до независими оценители с изх. № РД-16-3813/28.12.2017г. – изготвяне на пазарни оценки на земи по чл. 105 от ППЗСПЗЗ. 304.86 KB
Заповед РД 46-428/13.12.2017 г . на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2017 г. 122.03 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги