новини
 • 02.08.2023 г.
  На 28 август стартира прием на заявления за подпомагане по държавна помощ за газьола
  прочети >>
 • 31.07.2023 г.
  Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
  прочети >>
 • 26.07.2023 г.
  Одобрени са условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


актуално Протокол на комисията от 28.03.2014 г. - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово 225.00 KB
актуално Инструкция за практическо прилагане на схемата за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използвн при първично селскостопанско производство чрез използване на системата от ваучери за гориво" 420.75 KB
актуално СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА 12.52 KB
важно Информация за предоставяне на Държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи 50.50 KB
актуално Заповед № РД-12-384-124/07.08.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 30.05.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Странджа, с.Ситово, с.Малко Шарково от общ.Болярово, с.Бояново от общ.Елхово, с.Ханово, с.Безмер, с.Кукорево от общ."Тунджа". 126.00 KB
актуално Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2013-2014 година 318.50 KB
важно ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОЛЕТНОТО ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 3.62 MB
актуално Заповед РД-12-2178-174/11.11.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.42 от 13.11.2014 г. / 137.50 KB
актуално Списък на Физическите блокове, които ще се проверяват на терен в периода от 12 август до 20 октомври 2014 г. с цел актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели 229.00 KB
актуално Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "син език" 123.50 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги