новини
 • 10.05.2024 г.
  МЗХ стартира национална информационна кампания за директни плащания 2024
  прочети >>
 • 26.04.2024 г.
  Стартира Кампанията по директни плащания за 2024 г.
  прочети >>
 • 01.04.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове” и слой „Постоянно затревени площи“ за кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018-2019 година 75.50 KB
Образци на декларации за зърно с указания за попълване 45.34 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане на земеделските земи за землищата от област Ямбол за стопанската 2017-2018 година 345.00 KB
Покана до независими оценители с изх. № РД-16-3813/28.12.2017г. – изготвяне на пазарни оценки на земи по чл. 105 от ППЗСПЗЗ. 304.86 KB
Заповед РД 46-428/13.12.2017 г . на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на проект на специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2017 г. 122.03 KB
Образци на анкетна карта и анкетен формуляр за регистрация на земеделски стопанин по Наредба 3 от 1999 г. 261.93 KB
Електронен файл /версия 27.4/ за регистрация на земеделски стопанин по Наредба 3 от 1999 г. 531.25 KB
Списък на Физическите блокове, които ще се проверяват на терен в периода от 1 септември до 10 октомври 2017 г. с цел актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели 64.05 KB
График за проверка на физическите блокове по землища в област Ямбол. 48.50 KB
График за дейността на КТИ през месец септември 2017 г. 105.00 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги