новини
 • 02.08.2023 г.
  На 28 август стартира прием на заявления за подпомагане по държавна помощ за газьола
  прочети >>
 • 31.07.2023 г.
  Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
  прочети >>
 • 26.07.2023 г.
  Одобрени са условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Указания за изплащане от Областните дирекции "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми /бели петна от споразумения/ 38.50 KB
Заповед РД 09-874/13.11.2015 г. на Министъра на земеделието и храните за одобряване на образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и указания към него 560.90 KB
Покана за изготвяне на пазарни оценки на пасища, мери и ливади от ДПФ 118.50 KB
Заповед № РД-07-1997-227/11.11.2015 г. за класиране на кандиддати от проведения на 12.10.2015 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Голям манастир, общ."Тунджа", с.Воденичане, общ.Стралджа, с.Ситово, общ.Болярово. 117.50 KB
Протокол от 12.10.2015 г. за проведен търг с тайно наддаване за парцели от стопански дворове, незаети със сгради и съоръжения 200.50 KB
актуално Публична покана за доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на ОД "Земеделие" гр.Ямбол - публикувана на Портала за обществени поръчки под номер 9023375 от 05.12.2013 г. 2.46 MB
актуално Заповед РД-12-384-25 от 18.02.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.7 от 20.02.2014г. / 1.70 MB
актуално Заповед № РД-12-715-22/17.02.2014 г. за класиране на кандиддати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Скалица, с.Миладиновци, с.Завой от общ."Тунджа" и с.Чарда от общ.Стралджа 902.13 KB
актуално Заповед РД-12-1266-91/02.06.2014 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 15.07.2013г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени /свободни/ парцели от стопански дворове 119.00 KB
актуално Заповед РД-12-856-72 от 16.04.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.15 от 17.04.2014г. / 134.00 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги