новини
 • 01.04.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове” и слой „Постоянно затревени площи“ за кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 12.03.2024 г.
  От 20 март до 9 април стопаните могат да кандидатстват по държавната помощ заради войната в Украйна
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за проверка на физическите блокове по землища в област Ямбол /актуализиран на 10.09.2016 г./ 21.57 KB
Списък на Физическите блокове, които ще се проверяват на терен в периода от 30 август до 10 октомври 2016 г. с цел актуализация на Системата за идентификация на земеделските парцели 164.00 KB
Статистически въоросник за изследване структурата на земеделските стопанства през 2016 г. 1.05 MB
Стартиране на изследване структурата на земеделските стопанства през 2016 г. 465.73 KB
Заповед № РД 46-423/18.08.2016 година на Министъра на земеделието и храните за допълнение на Приложение № 1 към Заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. за имоти от държавния поземлен фондкоито да бъдат включени в процедурите за търг по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година 240.44 KB
Заповед РД 46-334/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за допълнение на Приложение 1 към заповед РД 46-109/26.02.2016 г. 23.00 KB
Списък за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Ямбол /Приложение 1/ 42.50 KB
Наръчник за кандидатстване - директни плащания за 2016 г. 709.78 KB
Указания за подаване на заявления за подпомагане - кампания 2016 г. 114.53 KB
Заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободните ПМЛ от ДПФ на територията на област Ямбол, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ 119.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги