новини
 • 02.08.2023 г.
  На 28 август стартира прием на заявления за подпомагане по държавна помощ за газьола
  прочети >>
 • 31.07.2023 г.
  Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
  прочети >>
 • 26.07.2023 г.
  Одобрени са условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед № РД 46-423/18.08.2016 година на Министъра на земеделието и храните за допълнение на Приложение № 1 към Заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. за имоти от държавния поземлен фондкоито да бъдат включени в процедурите за търг по реда на чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 година 240.44 KB
Заповед РД 46-334/14.05.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за допълнение на Приложение 1 към заповед РД 46-109/26.02.2016 г. 23.00 KB
Списък за свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област Ямбол /Приложение 1/ 42.50 KB
Наръчник за кандидатстване - директни плащания за 2016 г. 709.78 KB
Указания за подаване на заявления за подпомагане - кампания 2016 г. 114.53 KB
Заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободните ПМЛ от ДПФ на територията на област Ямбол, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ 119.50 KB
Списък на свободни ПМЛ от ДПФ на територията на област Ямбол, за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г. по реда на чл. 37и, ал.2 от ЗСПЗЗ , одобрени със заповед № РД 46-109/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните 66.50 KB
Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2014-2015 година 314.50 KB
Заповед РД-07-545-29 от 05.02.2016 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "АЛО" / бр.12 от 11.02.2016 г. / 170.00 KB
Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за изплащане на суми за имоти "бели петна" от споразумения 40.00 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги