новини
 • 02.11.2023 г.
  МЗХ организира информационни кампании за биологично производство
  прочети >>
 • 02.08.2023 г.
  На 28 август стартира прием на заявления за подпомагане по държавна помощ за газьола
  прочети >>
 • 31.07.2023 г.
  Утвърдени са електронните формуляри по интервенциите за Кампания 2023
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
актуално Публична покана за доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на ОД "Земеделие" гр.Ямбол - публикувана на Портала за обществени поръчки под номер 9023375 от 05.12.2013 г. 2.46 MB
актуално Заповед № РД-12-715-22/17.02.2014 г. за класиране на кандиддати от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Скалица, с.Миладиновци, с.Завой от общ."Тунджа" и с.Чарда от общ.Стралджа 902.13 KB
актуално Заповед РД-12-384-25 от 18.02.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.7 от 20.02.2014г. / 1.70 MB
актуално Инструкция за практическо прилагане на схемата за държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използвн при първично селскостопанско производство чрез използване на системата от ваучери за гориво" 420.75 KB
актуално Протокол на комисията от 28.03.2014 г. - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово 225.00 KB
актуално Заповед РД-12-856-72 от 16.04.2014 г. за открита процедура - търг с тайно наддаване по чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в общ."Тунджа", общ.Стралджа, общ.Елхово и общ.Болярово, публикувана във вестник "Неделник" / бр.15 от 17.04.2014г. / 134.00 KB
актуално Заповед РД-12-1266-91/02.06.2014 г. за класиране на първо и второ място кандидати от проведения на 15.07.2013г. търг с тайно наддаване за придобиване на собственост върху незастроени /свободни/ парцели от стопански дворове 119.00 KB
актуално Заповед № РД-12-384-124/07.08.2014 г. за класиране на кандиддати от проведения на 30.05.2014 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за свободни /незастроени/ парцели от стопански дворове в с.Странджа, с.Ситово, с.Малко Шарково от общ.Болярово, с.Бояново от общ.Елхово, с.Ханово, с.Безмер, с.Кукорево от общ."Тунджа". 126.00 KB
актуално Информация за размера на средно-рентното годишно плащане за землищата от област Ямбол за стопанската 2013-2014 година 318.50 KB
актуално СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА 12.52 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги