28.05.2024


08.03.2024 Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „началник" в ОСЗ Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие" - Враца, съгласно заповед № 38/31.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие" - Враца. 106.50 KB
23.02.2024 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „Началник” на Общинска служба по земеделие Оряхово в Главна дирекция „Аграрно развитие”, относно провеждането на конкурса. 103.50 KB
Окончателни резултати на кандидатите за длъжността „младши експерт" в ОСЗ Бяла Слатина, Главна дирекция „Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие" - Враца, съгласно заповед № 27/16.01.2024 г. на директора на ОД „Земеделие" - Враца. 29.95 KB
19.02.2024 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „началник” на общинска служба по земеделие Оряхово към Главна дирекция „Аграрно развитие” при Областна дирекция „Земеделие” - Враца. 67.00 KB
06.02.2024 Система за определяне на резултатите от теста за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю в конкурс за длъжността „младши експерт” в Общинска служба по земеделие Бяла Слатина, Главна дирекция „АР“, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 108.50 KB
02.02.2024 Списък на допуснати и недопуснати кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „младши експерт”-Общинска служба по земеделие Бяла Слатина, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 228.73 KB
31.01.2024 Обявление на конкурс за заемане на длъжността „НАЧАЛНИК” на Общинска служба по земеделие Оряхово, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 104.00 KB
16.01.2024 Обявление на конкурс за заемане на длъжността „младши експерт”-Общинска служба по земеделие Бяла Слатина, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” – Враца. 103.00 KB
Ново! Набор от необходими документи, чрез които да кандидатствате за работа. 68.76 KB
25.05.2022 Заповед № 142/ 25.05.2022 г. за прекратяване обявения със заповед № 132/30.03.2022 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца конкурс за заемане на длъжността „главен счетоводител“. 67.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ