новини
Всички новини

29.07.2021 г.

Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021г.

Министерство на земеделието, храните и горите стартира специализираните теренни проверки на физически блокове, чрез които ще бъдат обновени данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) за кампания 2021. Целта е да се установи дали площите в блоковете, както и заявените извън обхвата на слоя „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2021 г., отговарят нa критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Проверките касаят и определяне или актуализиране на границите на физическите блокове, както и техния начин на трайно ползване. На контрол подлежат и физически блокове, в които са заявени площи по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци. В това число влизат и такива, при които към момента на заявяване посочената култура не отговаря на начина на трайно ползване на физическия блок.

Съгласно запoвед на министъра на земеделието и храните, Областните дирекции (ОД) „Земеделие” организират извършването на проверките. Те могат да се осъществят и без присъствието на земеделския стопанин, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с него или когато, въпреки че е информиран, не присъства по време на проверката по график.

Списъците с физически блокове, определени за проверка, индикативните графици, както и всяка друга информация от значение за провеждането на теренните проверки, се публикуват на интернет страниците на съответната ОД „Земеделие”, както и на информационните табла в ОД „Земеделие” и всички общински служби по земеделие в областта.

Предвижда се проверките да приключат до 1 октомври 2021 г. В резултат на събраните данни и предстоящата дешифрация на Цифровата ортофото карта от новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“ за кампания 2021 г.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


07.08.2017 Заповед № РД 09-614 от 04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализирани проверки на физически блокове заявени за подпомагане за кампания 2017 г. 153.39 KB
04.08.2017 Обявявам конкурс за заемане на длъжността "юрисконсулт" в Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси", ОД "Земеделие"-гр. Враца. Документи за участие в конкурса /декларацаия по чл.17 ал.2 т.1 и заявление за участие/,може да намерите в сектор "Обяви" в интернет страницата на ОД "Земеделие" - гр. Враца. 636.45 KB
В А Ж Н О Съобщение във връзка с предстоящата кампания по изготвяне на споразумения за ползване на земеделските земи уведомяваме всички земеделски стопани (собственици и ползватели) да проявят повишено внимание към предлаганите имоти за сключване на договори за наем/аренда и преди всичко към правата на наемодателите върху имота. 82.00 KB
31.07.2017 График за извършване на ГТП, контрол по населени места за месец август 2017 г., от инспекторите на ГД "Аграрно развитие". 325.95 KB
31.07.2017 Съобщение за изключване на имот от списъците с имоти, предоставени на търг за стопанската 2017-2018 г, който ще се проведе на 15.08.2017 г. 80.00 KB
РЕШЕНИЕ № 07 от 27.07.2017 год. За: Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 87.50 KB
24.07.2017г. Съобщение за изменение в списъка с имоти, включени за отдаване на търг / І-ва тръжна сесия / за стопанската 2017-2018 година. 220.87 KB
ново Откриване на тръжна процедура за отдаване на свободни имоти от ДПФ за отглеждане на едногодишни полски култури под наем/аренда за стопанската 2017-2018 г. 461.29 KB
ново Съобщение на ОД "Земеделие" - гр.Враца, за нормативно определените срокове по прилагане на чл.37б и чл.37в от ЗСПЗЗ, относно сключването на споразумения/разпределения за определяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018г., ведно с регламентираната процедура в ППЗСПЗЗ. 923.91 KB
РЕШЕНИЕ № 06 от 19.06.2017 год. За: Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 92.50 KB
 1. «
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 8. 26
 9. 27
 10. 28
 11. 29
 12. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ