новини
Всички новини

14.09.2016 г.

Град Враца става част от кампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО” инициирана от Министерството на земеделието и храните и Областна Дирекция „Земеделие” - гр. Враца с подкрепата на Община Враца.

Град Враца се включва в кампанията „Подкрепяме българското“

Град Враца става част от кампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО” инициирана от Министерството на земеделието и храните и Областна Дирекция „Земеделие” - гр. Враца с подкрепата на Община Враца.

Една от целите на инициативата е опазване и съхраняване на традиционното българско производство. По време на кампанията местните производители ще имат възможност да представят своята продукция и да я направят достояние на широк кръг от потребители.

Преди изложението ще бъде представена презентация за състоянието, развитието на българското селско стопанство и съвременните тенденции в този процес.

Форумът ще бъде открит в 11.00 ч. от Г-жа Десислава Танева- Министър на земеделието и храните на кръгла маса в Заседателната зала на Общинския съвет (вход от към кино „Метропол”. В  срещата ще вземат участие Г-н Свилен Костов Зам.Министър на МЗХ, представители на земеделското министерството и местни производители.

Официалното откриване на Изложението „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО” ще се състои същия ден /на 17 септември 2016г/ от 13.00 часа на Спортен Комплекс „Христо Ботев” - гр. Враца (стадиона),в рамките на провеждащия се ежегоден Врачански панаир.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


09.04.2024 З А П О В Е Д №79/ 08.04.2024 г., за одобрение на изработения цифров модел на План на новообразуваните имоти за стопански двор - поземлен имот 46810.237.3 по КККР НА с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца. 60.21 KB
04.04.2024 Класираните на първо и второ място кандидати, от проведен на 23.02.2024г. таен търг по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот – частна държавна собственост с идентификатор № 17453.112.19 по КККР на село Градешница, община Криводол, обл. Враца. 82.50 KB
20.03.2024 Протокол за приемане на ПНИ на имот 46810.237.3/новообразувани имоти с № 46810.237.30 и № 46810.237.31/ по КККР НА с. Малорад, общ. Борован, обл. Враца. 71.59 KB
05.03.2024 КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ на основание чл. 56м, ал. 2, изр.второ от ППЗСПЗЗ, за землището на с.Градешница. 64.60 KB
01.03.2024 Свободни ПМЛ за стопанската 2024-2025г. 141.75 KB
27.02.2024 Протокол от извършена проверка по реда на чл.37м от ЗСПЗЗ на сключени договори за дългосрочно отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ. 109.32 KB
23.02.2024 Протокол от проведен търг с тайно наддавне за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, в землището на село Градешница, общ. Криводол, обл. Враца. 73.30 KB
19.01.2024 Заповед № 26/15.01.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие” – гр. Враца за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1 от ППЗСПЗЗ, върху имоти в обл. Враца. 337.43 KB
17.11.2023 Протокол от проведена тръжна сесия на 16.11.2023г. за отдаване на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ за една стопанска година - 2023/2024г. 92.17 KB
ВАЖНО !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ!!! Провеждане на изследване „Интегрирана статистика за земеделските стопанства през 2023 г.“ в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 8-ми март 2024 г. Провеждане на продуктови анкети в периода от 1-ви ноември 2023 г. до 23-ти февруари 2024 г. 14.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ