01.10.2023


Заповед № 220/ 21.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, общ. Роман. 475.38 KB
Заповед № 214/ 19.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Долна Бешовица, ЕКАТТЕ 22023, общ. Роман. 270.15 KB
Заповед № 212/ 15.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман. 133.39 KB
Заповед № 211/ 15.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Синьо бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 190.70 KB
Заповед № 210/ 15.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман. 113.22 KB
Заповед № 208/ 14.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман. 131.84 KB
Заповед № 207/ 14.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Караш, ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман. 109.52 KB
Заповед № 204/ 13.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман. 143.14 KB
Заповед № 203/ 13.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман. 184.44 KB
Заповед № 202/ 13.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645, общ. Роман. 277.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ