28.09.2023


Заповед N:279/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия, за стопанска 2022/2023 година. 73.39 KB
Заповед N:278/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия, за стопанска 2022/2023 година. 68.07 KB
Заповед N:277/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, за стопанска 2022/2023 година. 89.26 KB
Заповед N:276/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия, за стопанска 2022/2023 година. 76.62 KB
Заповед N:275/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, за стопанска 2022/2023година. 87.47 KB
Заповед N:274/26.10.2022г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия, за стопанска 2022/2023 година. 68.43 KB
Заповед № 247/ 13.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия. 431.17 KB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2022/2023 за землището на с. Софронево, ЕКАТТЕ 68148 община Мизия, област Враца. 7.49 MB
Заповед № 216/ 20.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия. 822.83 KB
Заповед № 213/ 19.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия. 477.26 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ