01.03.2024


Заповед № 180/ 14.10.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Синьо Бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 190.63 KB
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - РОМАН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.3 от ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ СА ИЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, СЪДЪРЖАЩИ РЕГИСТЪР И КАРТА НА ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА с. СИНЬО БЪРДО 13.46 KB
Заповед № 114/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман. 125.03 KB
Заповед № 113/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман. 118.05 KB
Заповед № 112/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Стояновци, ЕКАТТЕ 69554, общ. Роман. 147.87 KB
Заповед № 111/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр.Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман. 149.86 KB
Заповед № 110/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман. 183.90 KB
Заповед № 109/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман. 140.77 KB
Заповед № 108/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645, общ. Роман. 306.75 KB
Заповед № 107/ 21.09.2020г., за одобрение на масиви за ползване, землище с.Караш, ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман. 115.02 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ