24.06.2024


Заповед N:13/28.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован, за стопанска 2019/2020 година. 489.00 KB
Заповед N:12/28.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован, за стопанска 2019/2020 година. 146.50 KB
Заповед N:11/28.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован, за стопанска 2019/2020 година. 337.00 KB
Заповед N:10/28.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован, за стопанска 2019/2020 година. 515.00 KB
Заповед N:9/28.01.2020г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован, за стопанска 2019/2020 година. 234.50 KB
Заповед № 226/ 27.11.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Малорад, ЕКАТТЕ 46810, общ. Борован. 613.58 KB
Заповед № 200/ 21.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Борован, ЕКАТТЕ 05548, общ. Борован. 9.06 MB
Заповед № 196/ 01.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сираково, ЕКАТТЕ 66617, общ. Борован. 138.24 KB
Заповед № 194/ 01.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добролево, ЕКАТТЕ 21600, общ. Борован. 350.22 KB
Заповед № 193/ 01.10.2019г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Нивянин, ЕКАТТЕ 51559, общ. Борован. 394.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа




 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ