20.04.2024


Заповед № РД 46-137/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №152/01.10.2015г. , землище село Струпец, Община Роман. 380.94 KB
Заповед № РД 46-130/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №155/01.10.2015г. , землище село Хубавене, Община Роман. 365.59 KB
Заповед № РД 46-127/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №157/01.10.2015г. , землище село Камено поле, Община Роман. 360.36 KB
Заповед № РД 46-131/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №161/01.10.2015г. , землище село Курново, Община Роман. 372.43 KB
Заповед № РД 46-136/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №208/01.10.2015г. , землище село Синьо бърдо, Община Роман. 441.67 KB
Заповед № РД 46-138/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №213/01.10.2015г. , землище село Стояновци, Община Роман. 359.21 KB
Заповед № РД 46-135/29.02.2016г на Министъра на земеделието и храните за изменение на заповед №216/01.10.2015г. , землище село Кунино, Община Роман. 353.20 KB
Заповед № 13-212/15.01.2016г., за изменение на масиви за ползване, землище Роман, община Роман. 3.17 MB
Заповед № 215-2, за изменение на масиви за ползване, землище Кунино, община Роман. 8.59 MB
Заповед N:153 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Струпец /ОЗ/, община Роман. 795.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ