17.04.2024


Заповед на основание чл.37в, за предоставяне на имотите - полски пътища в община Борован. 7.97 MB
Регистри по реда на чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ за землищата на община Борован. 867.17 KB
Заповед № 245-1, за изменение на масиви за ползване, землище Добролево, община Борован. 3.26 MB
Заповед N:246 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Сираково , община Борован. 1.17 MB
Заповед N:245 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Добролево , община Борован. 3.89 MB
Заповед N:162 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Борован , община Борован. 8.73 MB
Заповед N:117 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Нивянин , община Борован. 3.99 MB
Заповед N:116 на Директора на ОД " Земеделие " Враца на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за землище Малорад , община Борован. 7.40 MB
Предварителен регистър по чл.72 от ППЗСПЗЗ за община Борован и дублирани имоти. 218.90 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ