08.12.2022


Заповед № 318/24.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Лиляче, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 73.04 KB
Заповед № 316/24.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бели извор, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 66.00 KB
Заповед № 317/24.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Власатица, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 65.36 KB
Заповед № 301/16.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Нефела, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 67.69 KB
Заповед № 296/10.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Веслец, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 68.57 KB
Заповед № 285/01.11.2022 г., за определяне на комисия за землищата на територията на община Враца. 132.50 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ