09.12.2022


Заповед № 322/24.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Стояновци, Община Роман, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 67.44 KB
Заповед № 312/22.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Синьо бърдо, Община Роман, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 71.69 KB
Заповед № 313/22.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Хубавене, Община Роман, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 70.07 KB
Заповед № 309/22.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Камено поле, Община Роман, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 87.43 KB
Заповед № 310/22.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Курново, Община Роман, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 66.44 KB
Заповед № 311/22.11.2022 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Роман, Община Роман, Област Враца, за стопанската 2022-2023 година. 79.35 KB
График за срещи между ползватели на земеделска земя по землища на територията на община Роман, във връзка с процедура по чл.37ж от ЗСПЗЗ. 250.79 KB
Заповед № 287/01.11.2022 г., за определяне на комисия за землищата на територията на община Роман. 106.00 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ