02.10.2023


Заповед № 190/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Руска бела, община Мездра, област Враца. 140.00 KB
Заповед № 189/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Очиндол, община Мездра, област Враца. 106.50 KB
Заповед № 188/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Оселна, община Мездра, област Враца. 112.50 KB
Заповед № 187/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Върбешница, община Мездра, област Враца. 190.50 KB
Заповед № 186/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Кален, община Мездра, област Враца. 125.00 KB
Заповед № 185/ 24.04.2017г., за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на село Горна Кремена, община Мездра, област Враца. 137.50 KB
Заповед N:145/02.03.2017г., във връзка с чл.37 ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, определяща комисия за землищата на територията на община Мездра. 1.13 MB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ