17.04.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Бащино, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 3.13 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Бял извор, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 6.09 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Бяло поле, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 6.88 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Ястрбово, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 5.46 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Княжевско, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 5.79 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Кравино, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 3.94 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Опан, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 7.15 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Пъстрен, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 8.25 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Средец, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 4.97 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Столетово, общ. Опан, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 4.82 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »