новини
Всички новини

08.01.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РАСТЕНИЕВЪДНА ПРОДУКЦИЯ

Информираме Ви, че на сайта на Българската агенция по безопасност на храните е публикуван линк за достъп до Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности (прилагам линк към страницата).
http://www.babh.government.bg/bg/Page/epord/index/epord/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-2/27.03.2014 г. 115.75 KB
Информация за схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат през 2014 г. 77.59 KB
НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, допълнени към м. март 2014 г. 46.18 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Ботевград при Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област. 24.03.2014г. 102.34 KB
СРОКОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ ЖИВОТНОВЪДИТЕ, КАНДИДАТИ ПО МЕРКИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ – НДЖ 1, НДЖ 3, НДЖ 4, НДЖ 5, СКБТ, НДКМ1, НДКМ 2, НДКМ 3. 33.78 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Ботевград в Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие”– Софийска област. 62.33 KB
Съобщение до земеделските стопани касаещо окончателния специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2013 123.00 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-114 от 27.02.2014г., с която се одобрява окончателен специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013г. 661.84 KB
Заповед № РД-12-050/18.02.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие" София Област за класиране на кандидатите от проведен търг на 28.06.2013 година за покупко-продажба на имоти частна-държавна собственост в общините Правец и Чавдар по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 1.53 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-1/30.01.2014 г. 105.08 KB
 1. «
 2. 29
 3. 30
 4. 31
 5. 32
 6. 33
 7. 34
 8. 35
 9. 36
 10. 37
 11. 38
 12. »