новини обратно
 • 21.08.2014 г.
  Стартирани са специализирани теренни проверки на физически блокове от СИЗП.
  прочети >>
 • 18.08.2014 г.
  ОД «Земеделие» - Софийска област спечели и стартира изпълнението на трети проект, финансиран със средства от структурните фондове на Европейския съюз.
  прочети >>
 • 18.08.2014 г.
  Удължава се срокът за косене на пасища, мери и ливади в планинските райони до 31 август 2014 г.
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 31
 3. 32
 4. 33
 5. 34
 6. 35
 7. 36
 8. 37
 9. 38
 10. 39
 11. 40
 12. Следваща страница >>
актуално


KОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява, че на 10.12.2013г. /Вторник/ от 10.00ч. в офиса на ОСЗ Правец ще се проведе извънредно заседание на комисията за сключване на доброволно споразумение за ползване на земеделските имоти по масиви в землището на с. Равнище. Приканваме ползвателите на земеделски земи, подали заявления за сключване на споразумение и всички заинтересовани да се явят. 23.50 KB
От 06.12.2013 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2013 г. 25.06 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-840 от 02.12.2013г., с която се одобрява обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013г. 1.84 MB
Публична покана за обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 05.12.2013г. 282.51 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 05.12.2013г. 335.23 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ (КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЮТЪР С МОНИТОР) И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ СОФИЯ-ОБЛАСТ“. 04.12.2013г. 60.88 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ (КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЮТЪР С МОНИТОР) И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ СОФИЯ-ОБЛАСТ“. 04.12.2013г. 206.03 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. КОСТИНБРОД КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 189.71 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-10/30.10.2013 г. 80.77 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. КОСТИНБРОД КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 63.95 KB
 1. «
 2. 31
 3. 32
 4. 33
 5. 34
 6. 35
 7. 36
 8. 37
 9. 38
 10. 39
 11. 40
 12. »