01.03.2024


30.01.2024 Изменение на издадена заповед от директора на ОД “Земеделие“ – София област за масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г. за землището на с. Рибарица, община Етрополе. 81.93 KB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Ямна, община Етрополе. 3.04 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Рибарица, община Етрополе. 3.48 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Лъга, община Етрополе. 2.94 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Лопян, община Етрополе. 5.14 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на гр. Етрополе. 9.06 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Брусен, община Етрополе. 4.66 MB
20.12.2023 Заповед на директора на ОД “Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2024г., за землището на с. Бойковец, община Етрополе. 4.23 MB
10.11.2023 График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област 21.01 KB
10.11.2023 Предварителни регистри по чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ на участниците в разпределението на мери, пасища, ливади за община Етрополе 24.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »