27.05.2024


З А П О В Е Д № РД-12-С-180/09.05.2019 г. за изменение на ЗАПОВЕД № РД–12–С–436/26.09.2018 г 118.54 KB
З А П О В Е Д № РД-12-С-181/09.05.2019 г. за изменение на ЗАПОВЕД № РД–12–С–445/26.09.2018 г. 81.29 KB
З А П О В Е Д № РД – С – 182/09.05.2019 г. за изменение на ЗАПОВЕД № РД–12–С–429/26.09.2018 г. 80.97 KB
Заповед за изменение на заповед РД-12-ПМЛ-805/21.12.2018г. на директора на ОД "Земеделие" София област по чл. 37ж, за стопанската 2018-2019г. с. Разбоище, община Годеч. 78.36 KB
Комисии по чл. 37в за землищата на община Годеч за стопанската 2018-19 година 1.06 MB
Запопед № РД-12-24/16.01.2019 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област, съгласно чл. 37в, ал. 16 /за ползване на полски пътища/. 1.45 MB
Карти по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Туден община Годеч. 97.42 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Туден община Годеч. 1.08 MB
Карти по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Туден община Годеч. 80.10 KB
Карти по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Туден община Годеч. 89.97 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »