13.06.2024


Карти на масивите за ползване на Община Мирково 4.37 MB
Карти на масивите за ползване на Община Мирково 969.33 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Бенковски, община Мирково, София област. 122.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Буново, община Мирково, София област. 365.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Каменица, община Мирково, София област. 506.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Мирково, община Мирково, София област. 323.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Смолско, община Мирково, София област. 715.50 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 28.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за поправка на очевидна фактическа грешка, за землището на Смолско, община Мирково 121.50 KB
предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ във връзка с чл.37ж ал.2 от ЗСПЗЗ 27.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »