27.05.2024


Изменение на размерът на средното годишно рентно плащане за землището на с.Подгорие, община Костенец, София област 119.00 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за Община Костенец-Пътища. 198.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на с.Костенец, община Костенец, София област. 444.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Пчелин, община Костенец, София област. 1.62 MB
Карти на масивите за ползване на Община Костенец 1.64 MB
ЗАПОВЕД №РД-12-33/22.02.2018Г. ЗА комисия за землището на с. Костенец, общ. Костенец 97.50 KB
Заповед за комисия по чл. 37в 126.50 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 74, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 30.50 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 30.50 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 74, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ОЗ по чл.37в от ЗСПЗЗ 30.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »