23.06.2024


Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за Община Божурище-Пътища. 1.20 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Росоман, община Божурище, София област. 83.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Росоман, община Божурище, София област. 113.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Гурмазово, община Божурище, София област. 73.13 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Делян, община Божурище, София област. 71.52 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Златуша, община Божурище, София област. 74.98 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Пожарево, община Божурище, София област. 84.21 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Росоман, община Божурище, София област. 75.79 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Хераково, община Божурище, София област. 77.81 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Храбърско, община Божурище, София област. 69.40 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »