03.07.2022


22.04.2021 Заповед РД-004-144/21.04.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –София област за утвърждаване на вътрешните правила за заплатите и възнагражденията в Областна дирекция „Земеделие” - София облас 84.00 KB
22.04.2021 Вътрешни правила за заплатите и възнагражденията в Областна дирекция „Земеделие” - София област”., утвърдени със Заповед РД-004-144/21.04.2021 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие“ –София област 366.50 KB
02.03.2021 заповед №РД-04-38/02.03.2021 г. нова "Стратегия за управление на риска в ОДЗ-СО". 136.73 KB
11.03.2020 ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ОБЛАСТ 50.53 KB
03.08.2020 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки 3.59 MB
03.08.2020 Обяснителна записка към отчета на разходите за предотвратяване разпространението на COVID-19 969.96 KB
14.05.2020 Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки 3.97 MB
14.05.2020 Обяснителна записка към отчета на разходите за предотвратяване разпространението на COVID-19 918.86 KB
16.03.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЯ ОБЛАСТ 115.03 KB
11.03.2020 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ 108.42 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. »