21.01.2021


Изменени заповеди по чл.37в от ЗСПЗЗ за землищата: Балша, Житен, Требич. 289.17 KB
Изменена заповед по чл.37в от ЗСПЗЗ за землището "Чепинци" 4.34 MB
ОСЗ "Източна" Ви уведомява, че на 02.12.2020 год. от 10:00 часа ще се проведе заседаниe на комисията по чл. 37в във връзка с чл. 37ж 24.50 KB
05.11.2020г. Заповед ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землище Симеоново 820.00 KB
ОСЗ "Западна" Ви уведомява, че на 29.10.2020 г. От 10:00 часа, ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ за приемане на споразумение за землище Симеоново. 78.00 KB
Изменена заповед ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землище "Доброславци" (включва и приложението към заповедта) 1.31 MB
ОСЗ "Северна" Ви уведомява, че на 23.10.2020 г. От 10:00 часа, ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ за землище Доброславци. 75.00 KB
08.10.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землищата на ОСЗ "Източна" (включва и приложенията към заповедите) 6.03 MB
08.10.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землищата на ОСЗ "Западна" (включва и приложенията към заповедите) 792.74 KB
08.10.2020 год. Заповеди ПО-09 на Директора на ОД "Земеделие" София град, относно определяне на споразумение на масивите за ползване на земеделски земи изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанската година 2020 / 2021 год. за землищата на ОСЗ "Северна" (включва и приложенията към заповедите) 2.26 MB
2.38 MB
График за заседание на комисията за разглеждане на възражения срещу проект на разпределение- ОСЗ "Източна" 25.00 KB
График за заседание на комисията за разглеждане на възражения срещу проект на разпределение- ОСЗ "Западна" 25.50 KB
График за заседание на комисията за приемане проект на разпределение - ОСЗ "Източна" 25.00 KB
График за заседание на комисията за приемане проект на разпределение - ОСЗ "Западна" 25.50 KB
График за заседание на комисията за приемане проект на разпределение - ОСЗ "Северна" 25.00 KB
ОСЗ "Източна" Ви уведомява, че на 15.09.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ 78.50 KB
ОСЗ "Западна" Ви уведомява, че на 15.09.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ 78.50 KB
ОСЗ "Северна" Ви уведомява, че на 15.09.2020 г. ще се проведе заседание на комисията по чл.37 в от ЗСПЗЗ 78.50 KB
График на 2ро заседание на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 26.00 KB
График на 2ро заседание на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 25.00 KB
График на 2ро заседание на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна" 26.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Източна" 26.00 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Западна" 80.50 KB
График на заседанията на комисията по чл. 37в в ОСЗ "Северна" 26.50 KB
03.08.2020г. Общинска служба по земеделие ИЗТОЧНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри на декларираните за ползване земеделски имоти от собственици и ползватели за землищата на територията на общинската служба. Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 17 август 2020 год. 32.00 KB
03.08.2020г. Общинска служба по земеделие ЗАПАДНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване, за землищата на територията на общинската служба. Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 17 август 2020 год. 31.50 KB
03.08.2020г. Общинска служба по земеделие СЕВЕРНА уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 2 от Правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ са изготвени предварителни регистри и карти на масивите за ползване, за землищата на територията на общинската служба. Промени в предварителните регистри и карти могат да се правят в срок до 17 август 2020 год. 35.50 KB
Срокове при сключване на споразумения/разпределения за уедрено ползване на земеделските земи 113.50 KB
УКАЗАНИЯ за изготвяне и приемане на файловете за данни от декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. 225.47 KB
Доклад за размера на средното годишно рентно плащане за землищата в област София град за стопанската 2020/2021 год. 161.50 KB                                                            

Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗДлъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg