23.05.2024


Всички новини

02.03.2023 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ !!!ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД

 

„ЕВРО-АЛИАНС“ ООД е в изпълнение на проект № BG06RDNP001-1.001-0031 „Професионални обучения от „ЕВРО-АЛИАНС” ООД“ с начална дата 24.02.2021 г. и крайна дата 01.09.2025 г.

 

Проектното предложение е одобрено за финансиране с максимален брой точки 100,00 за провеждане на курсове и семинари по Мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“, Подмярка 1.1.

 

В обучителните курсове и семинари могат да участват регистрирани земеделски стопани от цялата страна, като бюджета покрива всички разходи свързани с обучението, транспорта, настаняването и изхранването на участниците.

Проектът се изпълнява в собствена учебна база на „Евро-Алианс“, гр. Пловдив,                  ул. „Самара“ № 13 (до хотел „Санкт Петербург“), съвременно оборудвана с просторни учебни зали, с място за изхранване и в близост добри хотелски бази за настаняване.

 

ПО ПРОЕКТА СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ:

 

- „Агроикономика, растителна защита и устойчиво земеделие“ - 150 часа, 8 групи по 30 човека - 240 участника;

- „Растениевъдство, агроикономика и опазване на околната среда“ - 30 часа, 8 групи по 30 човека - 240 участника;

- „Ефективност и иновации в съвременното земеделско стопанство“ - 8 часа, 3 семинара по 60 човека - 180 участника.

 

 

Изпълнението на проекта предоставя изключително големи предимства за земеделските стопани като:

- Безплатно обучение, финансирано по ПРСР 2014-2020;

- Екип от хабилитирани преподаватели от Аграрен университет, гр. Пловдив, с доказан

опит и професионализъм в земеделската наука;

- Получаване на удостоверение за професионално обучение /Образец 3-37 на МОН/, необходимо за покриване на изискванията на ДФЗ за всички бенефициенти, кандидати за субсидии и директни плащания;

- Получаване на знания по агроикономика, растителната защита, агрохимия и опазване на околната среда и водите;

-  Приоритетно подпомагане на малки стопанства и млади земеделци;

- Внедряване на нови технологии ноу-хау в земеделските стопанства;

-  Осигурена логистика - транспорт, хотелско настаняване и изхранване.

 

Стела Коева - управител на „ЕВРО-АЛИАНС“ ООД

Телефон за връзка: 0888641636Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg