16.07.2024


24 Януари 2020 г. Презентация от представяне на Проект на Социално-икономически анализ на развитие на селските райони 2.40 MB
24 Януари 2020 г. Дебат за ОСП след 2020 г. - напредък на Финландското председателство 841.43 KB
24 Януари 2020 г. Дебат за ОСП след 2020 г. - Зелена архитектура Финландско председателство 569.79 KB
Новата зелена архитектура в ОСП 2021-2027 577.97 KB
Новата завишена условност в ОСП 2021-2027 185.51 KB
Кръгла маса за обсъждане на добрите практики свързани с опазване на околната средаи смекчаване измененията на климата 6.40 MB
Дебатът в Съвета на ЕС за зелената архитектура 307.55 KB
Проект на Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика 14.50 MB
Проект на анализ състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 25072019 1.54 MB
Комуникационна стратегия 483.29 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

гр. София 1408,
бул. Витоша №148, бл. 69

ТЕЛЕФОН:

тел: 02/9520392

РАБОТНО ВРЕМЕ:

Стандартно работно време:

От понеделник до петък

oт 9:00 - 17:30ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ НА

Центъра за административно обслужване (с непрекъснат режим на работа):

Понеделник - петък 8:30-17:30ч.

 

За банкови сметки и контакти ОДЗ, натиснете ТУК !


За контакти ОСЗ и КТИ, натиснете ТУК !


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Виктория Георгиева 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg