08.12.2021


24 Януари 2020 г. Презентация от представяне на Проект на Социално-икономически анализ на развитие на селските райони 2.40 MB
24 Януари 2020 г. Дебат за ОСП след 2020 г. - напредък на Финландското председателство 841.43 KB
24 Януари 2020 г. Дебат за ОСП след 2020 г. - Зелена архитектура Финландско председателство 569.79 KB
Новата зелена архитектура в ОСП 2021-2027 577.97 KB
Новата завишена условност в ОСП 2021-2027 185.51 KB
Кръгла маса за обсъждане на добрите практики свързани с опазване на околната средаи смекчаване измененията на климата 6.40 MB
Дебатът в Съвета на ЕС за зелената архитектура 307.55 KB
Проект на Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика 14.50 MB
Проект на анализ състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост 25072019 1.54 MB
Комуникационна стратегия 483.29 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »                                  Длъжностно лице

по защита на данните в ОДЗ:
Димитър Събев 
сл. тел.: 02/952 03 92
ел. поща: ODZG_Sfgrad@mzh.government.bg