13.06.2024


Заповед за неразпределяне масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Септември, община Септември , Област Пазарджик за календарната 2022 година, по реда чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 85.57 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади в землището на гр. Септември за календарната 2022 г. 75.98 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 97.81 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Славовица, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 201.70 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 106.79 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Злокучене, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 112.93 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Виноградец, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 423.36 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 467.29 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 245.12 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти с начин на трайно ползване "Трайни насаждения" в землището на с. Горно вършило, община Септември, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 85.34 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване