13.06.2024


18.02.2021 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с номер ПД-05-1/17.02.2021 г. с УИН на документа в АОП 1007787. 1.64 MB
22.06.2020 Договор ПД-05-3/22.06.2020 г., ведно с приложенията към него, по обществена поръчка с предмет : „Доставка по периодични заявки на тонер касети за копирни и печатащи устройства с различни марки, необходими за нуждите на Областна дирекция „Земеделие”- София област 849.16 KB
09.06.2020 Протокол № 2/09.06.2020 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с рег.№ ПД-05-2/18.05.2020 г., с предмет„Доставка по периодични заявки на тонер касети за копирни и печатащи устройства с различни марки, необходими за нуждите на Областна дирекция „Земеделие”- София област. 32.36 KB
03.06.2020 Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с рег.№ ПД-05-2/18.05.2020 г., с предмет„Доставка по периодични заявки на тонер касети за копирни и печатащи устройства с различни марки, необходими за нуждите на Областна дирекция „Земеделие”- София област. 269.08 KB
18.05.2020 Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет :„Доставка по периодични заявки на тонер касети за копирни и печатащи устройства с различни марки, необходими за нуждите на Областна дирекция „Земеделие”- София област 207.86 KB
07.05.2020 Договор с приложенията към него за обособена позиция № 1 - „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област 887.47 KB
07.05.2020 Договор с приложенията към него за обособена позиция № 2 - „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки. 653.71 KB
07.05.2020 Договор с приложенията към него за обособена позиция № 3 -„Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4 572.60 KB
27.04.2020 "Протокол № 2/27.04.2020 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с рег.№ ПД-05-1/30.03.2020 г., с предмет:„Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и хартия, необходими на Областна дирекция „Земеделие“ – София област по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област“; Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки”; Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4“. 31.42 KB
21.04.2020 Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получените оферти за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с рег.№ ПД-05-1/30.03.2020 г., с предмет:„Доставка по периодични заявки на канцеларски материали и хартия, необходими на Областна дирекция „Земеделие“ – София област по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка по периодични заявки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област“; Обособена позиция № 2: „Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – София област, включени в Списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки”; Обособена позиция № 3: „Доставка по периодични заявки на копирна и принтерна хартия – формат А3 и А4“. 42.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »