28.05.2024


16.05.2024 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "началник" в ОСЗ - Драгоман към Главна дирекция "Аграрно Развитие" към Областна дирекция "Земеделие"- София област 278.25 KB
15.05.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Костенец, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 411.02 KB
09.05.2024 Методика за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Драгоман, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 300.13 KB
07.05.2024 Списък с допуснати и не допуснати кандидати до конкурсна процедура за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Драгоман, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област. 450.15 KB
17.04.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "началник" в Общинска служба по земеделие - Драгоман, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 411.06 KB
07.02.2024 Заповед за прекратяване конкурс за длъжността "главен инспектор" в ГД "Аграрно развитие" към ОД "Земеделие" - София област 543.04 KB
02.02.2024 Методика за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област. 297.58 KB
29.01.2024 Списък с допуснати и не допуснати кандидати до конкурсна процедура за заемане на длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 451.52 KB
12.01.2024 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "главен инспектор" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 379.47 KB
04.01.2024 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "младши експерт" в ОСЗ - Ботевград към Главна дирекция "Аграрно Развитие" към Областна дирекция "Земеделие"- София област 279.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »