31.10.2020


ЗА КОНТАКТИ

 

Областна дирекция „Земеделие” София област

гр. София, бул. „Витоша” №4, ет.6

 

Телефон: 0894451686 - Деловодство

Факс: 02  988 32 63

 
e-mail  ODZG_sfoblast@mzh.government.bg

Мобилен

номер

Антония Стоименова  - Директор ОДЗ София област

Приемно време:

Четвъртък от 10ч. до 12,30ч. и от 13,30ч. до 17ч.

0894451668

Лъчезар Симонов - Главен секретар

Приемно време:

Вторник и Четвъртък от 10ч. до 12,30ч. и от 13,30ч. до 17ч.

 

0894451667

Дирекция  "Административно-правно,

финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

 Приемно време: Вторник и Четвъртък

от 10ч. до 12,30ч. и от 13,30ч. до 17ч.

Мобилен

номер

  - Директор на дирекция АПФСДЧР

 Ладинка Михайлова – Главен счетоводител

0877451796

 Павлина Шишова – Главен юрисконсулт

0894451684

 Емилия Борисова – Главен специалист „Човешки ресурси”

0894451685

Главна дирекция „Аграрно развитие”
 

 Приемно време: Вторник и Четвъртък

от 10ч. до 12,30ч. и от 13,30ч. до 17ч.

 

Мобилен

номер

Емил Атанасов – Директор на  ГД „Аграрно развитие”

0894451635

 инж.Елена Драйчева – Главен експерт - ДПФ

0894451672

 Нели Богданова – Главен експерт – Регистрация на земеделски производители

0894451688

 Емил Мишов – Главен експерт

0894451709

  арх. Виолетта Александрова - главен експерт - СД
(стопански дворове)

0894451681

 Силвия Иванова – Главен експерт –
промяна на предназначението на земеделските земи

0894451677

 Станка Маврова-Велева - Главен инспектор
0884930745
 Йордан Александров - Главен инспектор
0886822216
 Александър Мерджанов - Главен Експерт 0894451669

 Николай Машов - Старши експерт

0894451678

 Трендафилка Симеонова  – Старши експерт – Млечни квоти

0894451682

 Нора Миленова - старши експерт "Агростатистика"
0894451680

 Габриела Налбантова –  Старши експерт "Агростатистика"

0894451687

 Стоянка Стоянова – Старши експерт "Агростатистика"

0894451689

 Недялка Стайкова –  Старши експерт "Агростатистика"

0894451645

Общински служби по земеделие    

 Телефон

 ОСЗ БОЖУРИЩЕ e-mail osz_bojurishte@odz-sofiaoblast.com

0894451611

 ОСЗ БОТЕВГРАД e-mail osz_botevgrad@odz-sofiaoblast.com

0894451616

 ОСЗ ГОДЕЧ e-mail osz_godech@odz-sofiaoblast.com

0894451640

 ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН, ОФИС ГОРНА МАЛИНА e-mail osz_gornamalina@odz-sofiaoblast.com

0894451626

 ОСЗ ДРАГОМАН e-mail osz_dragoman@odz-sofiaoblast.com

0894451621

 ОСЗ ЕЛИН ПЕЛИН e-mail osz_elinpelin@odz-sofiaoblast.com

0894451626

 ОСЗ ЕТРОПОЛЕ e-mail osz_etropole@odz-sofiaoblast.com

0894451647

 ОСЗ ИХТИМАН e-mail osz_ihtiman@odz-sofiaoblast.com

0894451651

 ОСЗ КОПРИВЩИЦА e-mail osz_koprivshtica@odz-sofiaoblast.com

0894451646

 ОСЗ КОСТЕНЕЦ e-mail osz_kostenec@odz-sofiaoblast.com

0894451656

 ОСЗ КОСТЕНЕЦ, ОФИС ДОЛНА БАНЯ

0894451656

 ОСЗ КОСТИНБРОД e-mail osz_kostinbrod@odz-sofiaoblast.com

0894451699

 ОСЗ ПИРДОП e-mail osz_pirdop@odz-sofiaoblast.com

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС АНТОН

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС ЗЛАТИЦА

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС ЧАВДАР

0894451636

 ОСЗ ПИРДОП, ОФИС ЧЕЛОПЕЧ

0894451636

 ОСЗ ПРАВЕЦ e-mail osz_pravec@odz-sofiaoblast.com

0894451607

 ОСЗ САМОКОВ e-mail osz_samokov@odz-sofiaoblast.com

0894451601

 ОСЗ СВОГЕ e-mail osz_svoge@odz-sofiaoblast.com

0894451696

 ОСЗ СЛИВНИЦА e-mail osz_slivnica@odz-sofiaoblast.com


0894451705