29.05.2024


Заповед N:117/07.04.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол, за стопанска 2022/2023 година. 357.00 KB
Заповед № 115/ 07.04.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол. 335.69 KB
Заповед N:116/07.04.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Ракево, ЕКАТТЕ 61933, общ. Криводол, за стопанска 2022/2023 година. 267.50 KB
Заповед N:108/29.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Осен, ЕКАТТЕ 54064, общ. Криводол, за стопанска 2022/2023 година. 206.50 KB
Заповед N:109/29.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Големо Бабино, ЕКАТТЕ 15494, общ. Криводол, за стопанска 2022/2023 година. 177.50 KB
Заповед N:110/29.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Уровене, ЕКАТТЕ 75143, общ. Криводол, за стопанска 2022/2023 година. 162.50 KB
Заповед N:106/29.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галатин, ЕКАТТЕ 14390, общ. Криводол, за стопанска 2022/2023 година. 364.50 KB
Заповед N:107/29.03.2023г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол, за стопанска 2022/2023 година. 370.50 KB
Заповед № 101/ 27.03.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Осен, ЕКАТТЕ 54064, общ. Криводол. 1.09 MB
Заповед № 102/ 27.03.2023г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Галатин, ЕКАТТЕ 14390, общ. Криводол. 317.64 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ