09.12.2022


Заповед № 327/ 28.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добруша, ЕКАТТЕ 21734, общ. Криводол. 229.81 KB
Заповед № 299/ 14.11.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Градешница, ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол. 220.89 KB
Заповед № 242/ 03.10.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Фурен, ЕКАТТЕ 76193, общ. Криводол. 254.12 KB
Заповед № 231/ 30.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Баурене, ЕКАТТЕ 02912, общ. Криводол. 194.45 KB
Заповед № 226/ 30.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Краводер, ЕКАТТЕ 39236, общ. Криводол. 206.51 KB
Заповед № 193/ 08.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Пудрия, ЕКАТТЕ 58788, общ. Криводол. 250.71 KB
Заповед № 192/ 08.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Главаци, ЕКАТТЕ 15014, общ. Криводол. 183.91 KB
Заповед № 191/ 08.09.2022г., за одобрение на масиви за ползване в землището с. Ботуня, ЕКАТТЕ 05894, общ. Криводол. 131.67 KB
04.08.2022 ОБЯВА ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.1 ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА КРИВОДОЛ 76.50 KB
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КРИВОДОЛ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.4 ОТ ППЗСПЗЗ, УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, ЧЕ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ РЕГИСТРИ ПО ЧЛ.72, АЛ. 2 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ. 73.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ