25.01.2022


Заповед N:308/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Войводово, ЕКАТТЕ 11853, общ. Мизия, за стопанска 2021/2022 година. 75.96 KB
Заповед N:307/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия, за стопанска 2021/2022 година. 81.51 KB
Заповед N:306/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия, за стопанска 2021/2022 година. 74.81 KB
Заповед N:305/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия, за стопанска 2021/2022 година. 110.73 KB
Заповед N:304/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Липница, ЕКАТТЕ 43774, общ. Мизия, за стопанска 2021/2022 година. 87.60 KB
Заповед N:303/02.11.2021г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия, за стопанска 2021/2022година. 110.23 KB
Заповед № 248/ 01.10.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Крушовица, ЕКАТТЕ 40200, общ. Мизия. 486.51 KB
Заповед № 243/ 30.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Софрониево, ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия. 462.79 KB
Заповед № 231/ 20.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Мизия, ЕКАТТЕ 48043, общ. Мизия. 770.36 KB
Заповед № 207/ 14.09.2021г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Сараево, ЕКАТТЕ 65396, общ. Мизия. 86.95 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 9.00 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ